STICHTING KCH : CONDITIES CREËREN VOOR WERKEN EN LEREN

De Retail Transitie

De Retail Transitie

Klik voor meer informatie over het onderzoek van KCH naar de Retail transitie op onderstaande button.
Ga naar het onderzoek

KCH als overlegplatform

Stichting KCH vervult diverse functies. In de eerste plaats is KCH voor de sociale partners in de Retail een platform waarop het overleg over alle aspecten van Human Capital Management gevoerd kan worden.
De ingrijpende veranderingen in de Retail hebben ook gevolgen voor de verhoudingen tussen partijen die de belangen van betrokken spelers op het Retailveld vertegenwoordigen. De consequenties van de sterk wijzigende businessmodellen zijn zowel voor de bestuurders/management van bedrijven als hun medewerkers groot. Ook belangenorganisaties van werkgevers- en werknemers bezinnen zich op hun positie en functies in de nieuwe werkelijkheid van de arbeidsmarkt en de Retail. Dat maakt het overleg en de samenwerking er niet eenvoudiger op. Dat neemt niet weg dat sociale partners beseffen dat samenwerking op sectoraal niveau de sector als geheel competitiever en professioneler kan maken en voor zowel individuele bedrijven als medewerkers profijtelijk kan zijn. Zo is recent gezamenlijk het project www.loopbaansupportdetailhandel.nl gestart om ontslagen en met ontslag bedreigde medewerkers in de Retail te ondersteunen.

Het bestuur van Stichting KCH bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie Detailhandel Nederland en de werknemersorganisaties FNV Handel en CNV Vakmensen.

KCH als branche-instituut voor examinering, certificering en kwaliteitsborging

KCH is de instantie die namens sociale partners in de Retail de inhoudelijke ontwikkelingen in de Retail volgt om op basis daarvan duidelijke prestatiestandaarden (vakbekwaamheid) te beschrijven. Het bestuur van KCH valideert deze beschreven vakbekwaamheidseisen. KCH draagt vervolgens zorg voor relevante, praktisch gerichte en efficiente examinering en (branche) certificering.

Door haar onafhankelijke positie en de bestuurlijke samenstelling van zowel werkgevers als werknemersorganisaties in de Retail is KCH ook de instantie die audits uitvoert bij opleidingstrajecten, examentrajecten en erkenningsregelingen.

KCH als dienstverlener

De kernactiviteiten van KCH zijn gericht op het concreet invullen van voorwaarden om werken en leren op de werkvloer optimaal te faciliteren en professionele ontwikkeling structureel in te bedden in het beleid van bedrijven. Daarnaast voert KCH ook werkzaamheden uit die complementair zijn aan haar kernactiviteiten en deze versterken. Deze activiteiten worden uitgevoerd in een tweetal besloten vennootschappen. Wat betreft de examens voor het regulier middelbaar beroepsonderwijs doet KCH dat met het label ESS examenservices in “co-creation” met nagenoeg alle ( 98%) opleidingsinstituten. En wat betreft allerlei op maat gesneden educatieve diensten doet KCH dat onder het label KCH Human Capital Management.

Klik op de hieronder afgebeelde logo’s voor meer informatie over de diverse activiteiten.Contactgegevens:

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met KCH.

Email: info@kch.nl
Telefoon: 0318 – 69 84 98
Adres: Horapark 2, 6717 LZ, Ede

<