STICHTING KCH : CONDITIES CREËREN VOOR WERKEN EN LEREN

Stichting KCH vervult twee functies. Op de eerste plaats is KCH voor sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in de Retail (detailhandel) een platform voor overleg over alle aspecten van Human Capital beleid en management. Daarnaast levert KCH een aantal diensten/producten op het gebied van arbeidsmarkt en scholing aan branches, bedrijven, opleidingsinstituten, non-profit organisaties en overheden.

Het bestuur van Stichting KCH bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie (Detailhandel Nederland) en werknemersorganisaties (FNV Handel en CNV vakmensen). Stichting KCH is tevens eigenaar van enkele besloten vennootschappen waarin de dienstverlening aan externe organisaties is ondergebracht.

Stichting KCH als platform

Dat je in je bedrijf de juiste mensen “aan boord “ moet hebben, is altijd al door retailers op waarde geschat. Persoonlijkheidskenmerken zijn daarbij, met name in de verkoopfuncties, belangrijker geweest bij het selecteren van medewerkers dan het bezit van een (handels)diploma. En dat is ook lang goed gegaan. Het werven en aansturen van medewerkers in de detailhandel is veelal op basis van “gevoel” en praktische mogelijkheden uitgevoerd. Zeker in de (vele) kleinere bedrijven.

Nu de Retail sector op zijn grondvesten schudt, wordt het steeds duidelijker dat de business sturen op “gevoel” en louter pragmatisch ingestoken, niet vaak meer tot succes leidt. Ieder bedrijf, groot en klein, moet zicht en vooral ook vat hebben op de geleverde toegevoegde waarde. Daarbij hoort ook een scherpe analyse van de competenties ( kennis, vaardigheden en houding) van de medewerkers die voor het bedrijf werken. Het werven en aansturen van medewerkers en de professionele ontwikkeling van medewerkers moet structureel deel uitmaken van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering van iedere Retail onderneming, klein en groot.

Werkgevers- en werknemersorganisaties beseffen dat ook en willen op sectorniveau bijdragen aan de professionalisering van het Human Capital beleid en management. Stichting KCH is voor hen een platform waarop zij over alle zaken met betrekking tot het beleid en het management van Human Capital overleg voeren en waar mogelijk gezamenlijk optrekken. Dat gebeurt in het besef dat collectieve acties zowel de sector als geheel alsook individuele bedrijven competitiever en professioneler maakt. Voor meer informatie klikt u op het logo van Stichting KCH.

KCH als dienstverlener

Naast de functie als platform, biedt KCH aan branches, bedrijven, opleidingsinstituten, non-profit organisaties en overheden diensten en producten op het gebied van Human Capital Management en examens. Onze dienstverlening is gebaseerd op de behoeften die klanten aangeven of die we in samenspraak met de klant formuleren. Wat betreft de examens voor het regulier middelbaar beroepsonderwijs (ESS) doen we dat in “co-creation” met de opleidingsinstituten die de examens gebruiken. En dat is ruim 95%. Wat betreft de dienstverlening van KCH Human Capital Management leveren we maatwerk voor uw vraag. En die is divers van inhoud en omvang. Voor meer informatie klikt u op het logo van KCH HCM of ESS.Contactgegevens:

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Peter Cras, directeur KCH.

Peter Cras
p.cras@kch.nl
0318 – 69 84 98

Horapark 2
6717 LZ Ede

<