verzilveren van menselijk kapitaal
Delen:

SBB publicaties

SBB Basiscijfers Jeugd
De Basiscijfers Jeugd brengen de actuele gegevens op het gebied van stages en leerbanen regionaal en sectoraal overzichtelijk in kaart. De monitor stage-/ leerbanentekorten wordt onder andere gebruikt om gegevens te verzamelen hiervoor. De Basiscijfers Jeugd worden drie keer per jaar uitgebracht voor alle 30 UWV arbeidsmarktregio's. De Basiscijfers Jeugd zijn een gezamenlijke publicatie van SBB met UWV WERKbedrijf. Alle verschenen Basiscijfers zijn terug te vinden op Kansopwerk.nl.

SBB Barometer
De beschikbaarheid van stage -en leerbanen is van groot belang voor het goed opleiden van deelnemers in het mbo. Iedere deelnemer in het mbo volgt immers een deel van de opleiding in de praktijk. De SBB Barometer laat zien hoe de beschikbaarheid van stages en leerbanen zich ontwikkelt en waar mogelijke knelpunten zijn. De Barometer schenkt ook altijd aandacht aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De SBB Barometer verschijnt ieder kwartaal. De laatste versies kunt u hieronder downloaden.

2013

2012

Deze en eerdere uitgaven van de Barometer vindt u op www.kansopwerk.nl.

 



Martijn Davelaar

Vraag aan Martijn Davelaar

Arbeidsmarkt-onderzoeker
Telefoon:
0318 - 69 84 98

Delen: