verzilveren van menselijk kapitaal

2013-2014

Erratum examenplannen 2013-2014 - niveau 4-opleidingen

In de examenplannen van de niveau 4-opleidingen van  cohort 2013-2014 staat aangegeven dat scholen tot en met cursusjaar 2013-2014 gebruik kunnen maken van de pilotexamens van het Cito voor het examineren van de generieke eisen rekenen.

Hier had moeten staan: “ Tot en met cursusjaar 2015-2016 kunt u voor het examineren van de generieke eisen rekenen gebruik maken van de pilotexamens van het Cito. “

Meer informatie over de examinering van Nederlands en rekenen voor de verschillende cohorten vindt u in het cohortenschema van het Steunpunt taal en rekenen mbo.

De examenplannen voor cohort 2013 - 2014 zijn beschikbaar.

 Sandro Ferreira da Silva

Vraag aan Sandro Ferreira da Silva

Telefoon:
0318 - 69 84 98

Delen: